Contabilitate

Compania Times Consulting este partenerul eficient al oricărei companii ce doreşte să beneficieze la maximum de oportunitățile fiscale permise de reglementările legale în vigoare. Vă oferim următoarele servicii din sfera contabilităţii:

Contabilitate financiară
Expertiza complexă din aria contabilităţii financiare este unul din punctele forte al echipei de profesionişti Times Consulting, punct forte bazat atât pe viziunea de ansamblu asupra mediului de afaceri românesc, cât şi pe cunoaşterea în detaliu a nevoilor de raportare a companiilor. Specialiştii care alcătuiesc echipa Times Consulting au competenţa profesională de a proiecta şi elabora un registru variat de rapoarte specifice în conformitate atât cu reglementările internaţionale (IFRS, GAAP), cât şi cu politicile contabile ale clientului. În plus, oferim şi servicii de contabilitate personalizate dupa gradul de dezvoltare şi profilul de activitate al clientului, inclusiv serviciul de calculare şi de declarare a taxelor. Lucrările de contabilitate realizate pentru client sunt întotdeauna supervizate de manageri. Serviciile de contabilitate se realizează atât la sediul Times Consulting, cât şi la sediul clientului, în regim part-time sau full-time şi includ:

 • Serviciile de contabilitate integrată pentru companii naţionale şi internaţionale de orice profil în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • Servicii de contabilitate, PFA şi liber profesionişti în partidă simplă în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Calcularea, întocmirea şi depunerea declaraţiilor;
 • Reglarea fişelor de evidenţă pe plătitor şi obţinerea de certificate fiscale;
 • Întocmirea situaţiilor financiare la termenele stabilite de lege;
 • Întocmirea de rapoarte financiare în concordanţă cu cerintele specifice fiecărui client, conform normelor de grup/IFRS.

Verificare lucrări contabile

Expertii Times Consulting şi-au propus ca activitatea de verificare a lucrărilor contabile să fie dublu valorificată de către compania-client. În primul rând, să ofere garanţia înregistrării corecte şi complete în contabilitate a tuturor operaţiunilor societăţii prin lucrări de verificare, punctuale sau continue, în timp real sau cu o frecvenţă periodică, aşa încât să reducă la zero riscul unor eventuale erori contabile. În al doilea rând, ne dorim ca verificarea lucrărilor contabile de către experţii noştri să constituie un “certificat de credibilitate” la îndemana managerilor în privinţa calităţii muncii realizate de personalul propriu al companiei.

Verificarea lucrărilor contabile cuprinde şi verificarea calculării şi declarării taxelor şi impozitelor. În cazul în care lucrările de verificare se realizează până la data de raportare către stat acestea pot cuprinde şi asistenţa la întocmirea declaraţiilor periodice. În acelaşi timp, serviciile de verificare pe care Times Consulting le oferă pot fi aplicate fie la totalitatea lucrărilor contabile, fie se pot concentra doar asupra anumitor aspecte sensibile ale activităţii clientului. De asemenea, specialiştii nostri au capacitatea necesară pentru structurarea şi standardizarea activităţii contabile a oricarei companii.

Servicii de contabilitate managerială
Întelegând relaţia dintre mangement şi contabilitate ca pe una dintre cele mai importante relaţii care se dezvoltă în interiorul unei companii, firma Times Consulting şi-a dezvoltat aptitudinile în acest domeniu pentru a ajuta clienţii să folosească raportările contabile dedicate managementului ca un instrument eficient de leadership.
In acest sens, analizele oferite de specialiştii nostri furnizează către echipa managerială a companiei client, indicatorii valoroşi necesari modificărilor de configuraţie managerială.
Pachetul de servicii oferite conţine:

 • Analiza fluxului informaţional contabil;
 • Concepere şi asistenţa în implementarea de politici şi proceduri contabile;
 • Calcularea rezultatelor pe structura centrelor de cost şi a centrelor de profit;
 • Analiza pragului de rentabilitate;
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Calcularea şi analiza principalilor indicatori economico-financiari în baza balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare;
 • Realizarea diagnosticului financiar în vederea îmbunătăţirii performanţelor financiare: analiza poziţiei şi structurii financiare, analiza performanţelor economico-financiare, analiza fluxurilor de trezorerie.

Consolidarea situaţiilor financiare
Pentru că dau imaginea fidelă asupra activităţii în ansamblu a unui grup de companii, consolidarea situaţiilor financiare este una dintre cele mai eficiente modalităţi de omogenizare şi centralizare a informaţiilor contabile preluate de la orice companie care funcţionează ca parte a unui grup/ansamblu economic.
Datorită experienţei generale şi a competenţei profesionale particulare căpătate dupa 11 ani de funcţionare în mediul de afaceri românesc oferim clienţilor servicii de înaltă calitate profesională în aria consolidărilor/retratărilor financiare. În prezent, un număr important de clienţi beneficiază de acest serviciu.

Expertiza contabilă
Expertizele contabile judiciare realizate de către Times Consulting au ca obiect cercetarea unor fapte şi situatii de natură economico-financiară pentru speţe şi obiective stabilite de organul judiciar. Expertiza contabilă presupune: interpretarea datelor din evidenţele contabile şi furnizarea de opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor şi a actelor normative care reglementează domeniul de activitate analizat şi in final, elaborarea concluziilor pe baza constatărilor făcute, care servesc ca mijloc de probă pentru organul judiciar ce a dispus efectuarea expertizei.

© 2024 Times Consulting | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress